صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Andante (안단테)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,000 --> 00:00:09,357
EngSub by DramaFever
<font color="#ff0000">Alih Bahasa</font><font color="#00ff00">:</font> <font color="#00ffff">SULTAN KHILAF=-</font>
<font color="#ffff00">~ Follow Instagram:</font> <b><font color="#ff0000">@sultan_khilaf_sub ~</font></b>

2
00:00:09,507 --> 00:00:12,638
<i>[Andante]</i>

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 12/17/2017 11:51 PM  
  • Hearing Impaired: Yes
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (22,018 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 37 users
  • Voted as Good by: 37 users
  • Downloads: 27,824