صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게)

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:54,550 --> 00:00:58,170
Este lugar, donde innumerables vidas están en juego, todos los días.

2
00:00:58,170 --> 00:01:00,750
Aquí es donde trabajo

3
00:01:05,720 --> 00:01:07,390
¡Es una emergencia!

4
00:01:07,390 --> 00:01:10,580
- Pero no soy médico...
- ¡Es una emergencia!

5
00:01:10,580 --> 00:01:12,530
o enfermera.

6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/12/2018 2:52 AM   15 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 14 (307,636 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 30