صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게)

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,000 --> 00:00:07,298
Subtítulos por DramaFever

2
00:00:17,861 --> 00:00:22,172
Hola, vengo del Hospital
Salud Woosung...

3
00:00:22,172 --> 00:00:24,055
Soy Shin Min Ho.

4
00:00:24,055 --> 00:00:26,395
<i>¿Qué hace este aquí?</i>

5
00:00:26,395 --> 00:00:28,879
¿Qué es esto? ¿Por qué se

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 4/4/2018 5:35 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (26,748 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 86