صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게)

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:12,129 --> 00:00:17,129
ترجمه اختصاصی پروموویز
مترجم
F971
ProMovies.me

2
00:00:19,859 --> 00:00:21,571
هی ، وو بویونگ

3
00:00:23,388 --> 00:00:25,874
از ته ته دلم دوستت دارم

4
00:00:26,575 --> 00:00:28,743
خیلی خیلی دوستت دارم

5
00:00:36,632 --> 00:00:39,416
ببخشید ، بعداً حرف میزنیم

6
00:00:58,389 --> 00:01:00,221
خیلی تعجب کردی؟

7

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/16/2018 2:32 PM   11 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (24,704 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 3 users
  • Voted as Good by: 3 users
  • Downloads: 64