صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게)

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:07,384 --> 00:00:14,356
*پرشـين دريــم تيم تـقـديم ميـکند*
"Rasselas - Jullieta" :مترجم

2
00:00:27,286 --> 00:00:30,726
دکتر وو
بیا همو ببينيم

3
00:00:30,726 --> 00:00:32,475
باهات حرف دارم

4
00:00:32,475 --> 00:00:34,027
چي؟

5
00:00:35,844 --> 00:00:38,860
باشه، پس مي بينمتون

6
00:00:38,860 --> 00:00:41,228
<i>[فصل خوب باران]</i>

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/5/2018 3:51 PM   21 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (21,831 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 2 users
  • Voted as Good by: 2 users
  • Downloads: 54