صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게)

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:17,384 --> 00:00:24,356
ترجمه اختصاصی پروموویز
مترجم
F971,Parisa
ProMovies.me

2
00:00:27,286 --> 00:00:30,726
دکتر وو ، بیا همو ببینیم

3
00:00:30,726 --> 00:00:32,475
میخوام یه چیزی بگم

4
00:00:32,475 --> 00:00:34,027
بله؟

5
00:00:35,844 --> 00:00:38,860
بله ، پس می بینمتون

6
00:00:38,860 --> 00:00:41,228
<i>[یک فصل باران خوب]</i>

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/2/2018 8:14 AM   25 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (22,748 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 3 users
  • Voted as Good by: 3 users
  • Downloads: 82