صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게)

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:10,120 --> 00:00:16,120
ترجمه اختصاصی پروموویز
مترجم
F971, Parisa
@Movies_Pro

2
00:00:17,121 --> 00:00:22,132
<i>[هر روز، شعری]</i>
<i>[قسمت هشتم: نقطه بدون بازگشت]</i>

3
00:00:41,659 --> 00:00:46,387
بویونگ عشق یک طرفه به من داشت

4
00:00:46,387 --> 00:00:50,582
بویونگ حتی عشقشم بهِم اعتراف کرده بود

5
00:01:04,331 --> 00:01:06,572
آخ سرم

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 4/18/2018 9:23 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (22,655 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 81