صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게)

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:10,421 --> 00:00:17,101
ترجمه اختصاصی پروموویز
مترجم
F971, Parisa
@Movies_Pro

2
00:00:17,101 --> 00:01:45,856
[آنچه در "هر روز،شعری" دیدید]

3
00:00:19,856 --> 00:00:22,931


4
00:00:22,931 --> 00:00:26,055


5
00:00:28,110 --> 00:00:30,150


6
00:00:31,021 --> 00:00:33,083


7
00:00:34,176 --> 00:00:37,286


مشخصات زیرنویس:

  • Online: 4/11/2018 9:17 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (24,573 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 85