صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게)

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:17,413 --> 00:00:21,893
ترجمه اختصاصی پروموویز
مترجم
F971, Parisa
@Movies_Pro

2
00:00:32,737 --> 00:00:35,846
<i>چه خبره اونجا؟ کی به این زودی اومده؟</i>

3
00:00:35,846 --> 00:00:38,246
<i>چیکار کنم؟ دارم دیوونه میشم</i>

4
00:00:57,711 --> 00:00:59,252
چیه؟ چی شده؟

5
00:00:59,252 --> 00:01:02,663
فک کنم یکی اونجا دراز کشیده

6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 4/10/2018 9:19 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (23,079 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 75