صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게)

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:13,230 --> 00:00:21,171
ترجمه اختصاصی پروموویز
مترجم
F971, Parisa
@Movies_Pro

2
00:00:53,503 --> 00:00:55,072
این چیه؟

3
00:00:55,072 --> 00:00:59,443
<i>یادته چی گفتم بهت؟
" دوستت دارم، یه جه ووک"</i>

4
00:00:59,443 --> 00:01:02,112
<i>بخاطر این شعر که یاد تو رو در من تداعی می کنه</i>

5
00:01:05,782 --> 00:01:08,919
پشتتم؟

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 4/5/2018 9:50 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (25,299 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 77