صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,000 --> 00:00:19,400
Subtitle oleh
<font color="#ff8000">Fahmi</font><font color="#808080">Fam</font>

2
00:00:19,400 --> 00:00:22,970
<font color="#0080c0">IDFL.me</font>

3
00:00:23,390 --> 00:00:27,490
<i>Berita Terkini. Terjadi kebakaran hutan di bagian
Selatan Provinsi Gangwon pukul 3 kemarin sore,</i>

4

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/7/2018 11:23 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 2 (49,158 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 121 users
  • Voted as Good by: 121 users
  • Downloads: 75,112