صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:01,000 --> 00:00:07,890
*پرشـين دريــم تيم تـقـديم ميـکند*
"Neginell - Darya" :مترجم

2
00:00:24,340 --> 00:00:26,190
بمیرین

3
00:00:35,130 --> 00:00:39,120
بسه ! بسه

4
00:00:39,120 --> 00:00:42,460
نه ! وایسا سون اوگونگ

5
00:00:42,460 --> 00:00:44,590
! نه

6
00:00:44,590 --> 00:00:46,560
! نه

7
00:01:34,800 --> 00:01:36,170

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/5/2018 10:59 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (20,186 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 3 users
  • Voted as Good by: 3 users
  • Downloads: 120