صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:01,000 --> 00:00:07,890
*پرشـين دريــم تيم تـقـديم ميـکند*
"Darya - Neginell" :مترجم

2
00:00:18,000 --> 00:00:20,890
<i>اگه وقتي که تو خطري يا ترسيدي يا مشکلي داري
صدام کني</i>

3
00:00:20,890 --> 00:00:24,200
<i>هميشه ميام و ازت محافظت ميکنم</i>

4
00:00:24,200 --> 00:00:28,550
<i>بالاخره اومدي فرشته؟</i>

5
00:00:32,130 --> 00:00:34,570

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/29/2018 11:53 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (22,473 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 3 users
  • Voted as Good by: 3 users
  • Downloads: 130