صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:03,820 --> 00:00:11,570
*پرشـين دريــم تيم تـقـديم ميـکند*
"Neginell - ghasadak" :مترجم

2
00:00:11,670 --> 00:00:13,520
<font color="#80ff80">قسمت 8</font>

3
00:00:13,520 --> 00:00:15,330
وای ، واقعیه؟

4
00:00:15,350 --> 00:00:17,650
چقدر باحاله

5
00:00:18,174 --> 00:00:20,874
وای خیلی باحاله

6
00:00:20,930 --> 00:00:23,700

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/23/2018 3:04 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (24,297 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 2 users
  • Voted as Good by: 2 users
  • Downloads: 113