صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:01,000 --> 00:00:07,390
*پرشـين دريــم تيم تـقـديم ميـکند*
"Rasselas" :مترجم

2
00:00:18,500 --> 00:00:20,380
<font color="#80ff80">قسمت 6</font>

3
00:00:47,220 --> 00:00:51,270
حالا که خون سام جانگ رو چشيدي
حالت چطوره؟

4
00:00:55,290 --> 00:01:00,580
مزه خون و گوشت و استخون سام جانگ
داره ديوونه ت مي کنه؟

5
00:01:39,670 --> 00:01:44,350

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/16/2018 11:56 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (22,111 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 121