صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:01,000 --> 00:00:07,160
*پرشـين دريــم تيم تـقـديم ميـکند*
"Rasselas" :مترجم

2
00:00:17,200 --> 00:00:21,720
<font color="#80ff80">قسمت 5</font>

3
00:00:23,780 --> 00:00:28,630
<i>مراسم اهداي فيلمي از دهه 1930 به موزه
توسط آقاي ووهي رئيس شرکت لوسيفر</i>

4
00:00:31,460 --> 00:00:33,140
بله

5
00:00:33,990 --> 00:00:35,880
خيلي ممنون

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/15/2018 9:37 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (24,077 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 2 users
  • Voted as Good by: 2 users
  • Downloads: 120