صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:02,500 --> 00:00:24,500
<font color=#FF8000>مجله ي آفتابگردان تقديم ميکند</font>
<font color=#FFFF00>www.sunflowermag.com</font>
<font color=#0000FF>@sunflowermag :تلگرام</font>

2
00:00:24,200 --> 00:00:33,200
<font color=#FF80FF>:ترجمه و زيرنويس </font>
<font color=#00FFFF>.:.:(sahar 1993) سحر:.:.
.:.: (channie) نيلا :.:.</font>

3

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 12/26/2017 8:29 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (26,982 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 84