صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:02,500 --> 00:00:24,500
<font color=#FF8000>蓏摎 ?蹟岆?旆 忤砅?蝂?/font>
<font color=#FFFF00>www.sunflowermag.com</font>
<font color=#0000FF>@sunflowermag :忯</font>

2
00:00:24,200 --> 00:00:33,200
<font color=#FF80FF>:庍枃??秫栵緱?</font>
<font color=#00FFFF>.:.:(sahar 1993) 蚐?.:.
.:.: (channie) 僾慳 :.:.</font>

3
00:00:34,200 --> 00:00:38,190

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 12/26/2017 8:24 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (24,688 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 3 users
  • Voted as Good by: 3 users
  • Downloads: 156