صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
3
00:00:01,293 --> 00:00:03,289
<i>[A.Korean.Odyssey.14]</i>

2
7
00:00:04,935 --> 00:00:06,005
<b><i>[Synced by sirmcfly]</i></b>

3
11
00:00:07,845 --> 00:00:08,975
<i>[Enjoy]</i>

4
15
00:00:09,560 --> 00:00:15,120
<i>Timing and زیرنویس brought to you by
The Monkey Minions @ Viki 94</i>

5
20

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 12:54 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (23,433 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 7 users
  • Voted as Good by: 7 users
  • Downloads: 8,049