صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

00:00:07.240 --> 00:00:09.750
<i>Repack Version</i>

00:00:10.960 --> 00:00:16.240
<i>[Lee Seung Gi, Cha Seung Won]</i>

00:00:18.420 --> 00:00:21.890
<i>[Oh Yeon Seo, Lee Hong Gi]</i>

00:00:23.250 --> 00:00:32.260
<i>Edit by naimah<i>

00:00:32.260 --> 00:00:36.250
<i>[Hwayugi]</i>

00:00:37.610 --> 00:00:40.050
<i>[Episode 2]</i>

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 12/26/2017 9:05 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (24,015 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 8/10 from 6 users
  • Voted as Good by: 5 users
  • Voted as Bad by: 1 users
  • Downloads: 4,339