لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Twelve.Strong.20187.20p.WEB-DL.x264-Replica   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian Twelve.Strong.2018.WEB-DL.Film2Movie.CO   Film2Movie
Film2Movie.CO 
Farsi/Persian 12strong.2018.720p.lightning.UTF   Metti.Alpha
Translated by Lightning god(MettitheAlpha) T.me.@MettitheAlpha  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.PROPER.720p.BluRay.x264-Replica   Pedi.Bi
« Pedi.Bi تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.PROPER.720p.BluRay.x264-Replica   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.MULTi.1080p.BluRay.x264.AC3-EXTREME   Pedi.Bi
« Pedi.Bi تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.MULTi.1080p.BluRay.x264.AC3-EXTREME   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.HDRip.XviD.AC3-EVO   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.HDRip.XviD.AC3-EVO   Pedi.Bi
« تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.HDRip.XviD.AC3-EVO   3rPHuN
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.HDRip.XviD.AC3-EVO   Cannibal
█► سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی | LiLMeDiA.TV ◄█ 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.HDRip.XViD.AC3-ETRG   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.HDRip.XViD.AC3-ETRG   Pedi.Bi
« تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.HDRip.XViD.AC3-ETRG   3rPHuN
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.HDRip.XViD.AC3-ETRG   Cannibal
█► سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی | LiLMeDiA.TV ◄█ 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.BRRip.XviD.MP3-XVID   Pedi.Bi
« Pedi.Bi تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.BRRip.XviD.MP3-XVID   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.BRRip.XviD.MP3-XVID   SaHaR4820
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.BRRip.XviD.AC3-XVID   Pedi.Bi
« Pedi.Bi تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.BRRip.XviD.AC3-XVID   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.BRRip.XviD.AC3-XVID   SaHaR4820
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.BRRip.XviD.AC3-EVO   hitm@n
💚 سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.BDRip.x264-GECKOS   Pedi.Bi
« Pedi.Bi تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.BDRip.x264-GECKOS   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.BDRip.x264-GECKOS   SaHaR4820
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-HD.950MB-iExTV   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-HD.950MB-iExTV   Pedi.Bi
« تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-HD.950MB-iExTV   3rPHuN
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-HD.950MB-iExTV   Cannibal
█► سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی | LiLMeDiA.TV ◄█ 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.x264-MkvCage   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.x264-MkvCage   Pedi.Bi
« تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.x264-MkvCage   3rPHuN
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.x264-MkvCage   Cannibal
█► سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی | LiLMeDiA.TV ◄█ 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   Pedi.Bi
« تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   3rPHuN
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   Cannibal
█► سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی | LiLMeDiA.TV ◄█ 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   Pedi.Bi
« تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   3rPHuN
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   Cannibal
█► سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی | LiLMeDiA.TV ◄█ 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.H264.AC3-CMRG   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.H264.AC3-CMRG   Pedi.Bi
« تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.H264.AC3-CMRG   3rPHuN
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.H264.AC3-CMRG   Cannibal
█► سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی | LiLMeDiA.TV ◄█ 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   Pedi.Bi
« تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   3rPHuN
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   Cannibal
█► سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی | LiLMeDiA.TV ◄█ 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.BRRip.XviD.AC3-XVID   Pedi.Bi
« Pedi.Bi تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.BRRip.XviD.AC3-XVID   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.BRRip.XviD.AC3-XVID   SaHaR4820
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.BRRip.x264-MkvCage   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA   hitm@n
💚 سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.BluRay.x264-GECKOS   Pedi.Bi
« Pedi.Bi تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.BluRay.x264-GECKOS   SaHaR4820
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.BluRay.x264-[YTS.AG]   hitm@n
💚 سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.BluRay.HEVC.x265-RMTeam   Pedi.Bi
« Pedi.Bi تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.BluRay.HEVC.x265-RMTeam   hitm@n
💚 سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   hitm@n
💚 سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   SaHaR4820
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.7.1-SWTYBLZ   Almass
12.Strong.2018.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.7.1-SWTYBLZ 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   Pedi.Bi
« تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   3rPHuN
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   Cannibal
█► سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی | LiLMeDiA.TV ◄█ 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT   Pedi.Bi
« تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT   3rPHuN
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT   Cannibal
█► سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی | LiLMeDiA.TV ◄█ 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.BRRip.6CH-MkvCage   Pedi.Bi
« Pedi.Bi تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.BRRip.6CH-MkvCage   hitm@n
💚 سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.BRRip.6CH-MkvCage   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.BluRay.x264-GECKOS [UTF8]   hitm@n
💚 سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.BluRay.x264-GECKOS   Pedi.Bi
« Pedi.Bi تـرجمـه از پـدرام » | DibaMoviez.CoM  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.BluRay.x264-GECKOS   hitm@n
💚 سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.BluRay.x264-GECKOS   SaHaR4820
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG   hitm@n
💚 سیروس فخری و علیرضا ابراهیمی 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG   Abolfazl_Sh_I
██ ابوالفضل شفيع الاسلام ،Highbury داوود ،SuRouSH AbG سروش ██  
Farsi/Persian 12.Strong.2018.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG   SaHaR4820
★ Sub#One Team ★ 🆕 | کمیل نور، شهاب و سحر | www.GalaxyMovie.Biz